Kontakt

IDEA s.r.o.

Pruské 310

018 52 Pruské

telefónne číslo: 0948 005 092

e-mail: info@ideaonline.sk

IČO: 36780120
DIČ: 2022385893
nie sme platci DPH
Register: Okresný súd Trenčín, vložka číslo: 17848/R
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

 Orgány dozoru:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov 
Moravská 1343/29
020 01 Púchov
tel. č. 042/4634218


Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

Nákupný košík